Un 2019 sostenible

Un 2019 sostenible

A IVS Iberica ens definim com una empresa que es pren molt seriosament la responsabilitat social corporativa, per això; abordem qüestions mediambientals; i adoptem polítiques de benestar corporatiu.

Complint aquestes característiques, ens beneficiem d’un clima empresarial més positiu, una menor taxa de rotació, una capacitat d’atreure i mantenir millors recursos, etc. Tot això augmenta la confiança dels clients, i, per tant, dels consumidors.

INFORME DE SOSTENIBILITAT 2019

La transparència en aquests aspectes és la base del nostre Informe de Sostenibilitat. Un informe que té com a objectiu traçar una imatge homogènia i transparent dels factors econòmics, socials i ambientals que caracteritzen el context en què opera IVS Group.

Objectiu del nostre informe

L’Informe de Sostenibilitat té com a objectiu descriure, no només l’acompliment de l’organització, sinó també com fem servir els aspectes més rellevants, en termes de principis, valors, riscos, polítiques i sistemes de gestió.

Codi d’ètica empresarial

És important destacar el codi d’ètica empresarial, elaborat i adoptat pel nostre grup i aprovat pel Consell d’Administració. El Codi d’Ètica té com a objectiu definir els principis ètics i morals que inspiren les regles de conducta que els membres del Grup han de complir.

A IVS Group sempre hem seguit el camí de la responsabilitat ètica i social, perseguint aquests objectius amb ple respecte pels drets de les persones i el medi ambient.

Objectius de sostenibilitat

La nostra finalitat no és el vending, sinó el vending responsable. Concentrem els nostres esforços en diferents àrees, buscant fer una contribució per garantir el benestar de les persones i el planeta. Com ho fem?

Posant en valor la seguretat alimentària i la dieta saludable; creant vincles amb proveïdors internacionals; mantenint el benestar dels nostres empleats; promovent la igualtat de gènere i suport a la dona; i apostant per models de producció i consum sostenibles.

Accions de responsabilitat solidària destacades el 2019

Des d’IVS Iberica procurem contribuir en causes socials, amb la finalitat d’ajudar a aquells que més ho necessiten:

  • Aquest nadal es va fer la donació de joguines a l’Hospital Vall d’Hebron per als nens més desfavorits.
  • Som socis del “Banc dels Aliments”, donant productes alimentaris anualment a la fundació (el 2019 vam lliurar 960 kg d’aliments).
  • Valorem les necessitats socials de país donant feina a la Cooperativa de compromís Social de Alme, que produeix màquines per a nosaltres.

Pots consultar l’informe de sostenibilitat complet fent clic aquí.

2020-05-06T10:29:01+02:00 6 maig 2020|