Apostem per una bona gestió dels residus i l’economia circular

//Apostem per una bona gestió dels residus i l’economia circular

Apostem per una bona gestió dels residus i l’economia circular

El nou model econòmic que proposa l’economia circular suposa la primera oportunitat de generar un canvi en la forma de produir i consumir; buscant el menor impacte ambiental i assegurant una societat pròspera sota els límits planetaris.

Com es converteix un residu en matèria primera?

 El reciclatge és un procés en el qual es transformen residus usats o rebutjats en noves matèries primeres preparades per tornar a ser usades. Però, com és possible que les deixalles que hem llençat a les escombraries es converteixin en un material que pot usar-se de nou?

Les tècniques que s’utilitzen per a això són diverses. En primer lloc, es reben les matèries primeres per a posteriorment passar per un procés de selecció en les plantes de reciclatge. Això és igual per a tots els residus, però a partir d’aquest moment pot variar segons la tipologia d’aquests.

En el cas del plàstic:

  1. Separen els diferents envasos, rebutgen el que no es pot reciclar com etiquetes, i els classifiquen per colors per optimitzar l’ús de colorants.
  2. Les peces es trenquen i trituren a trossets petits per facilitar el seu tractament.
  3. Es renten les peces, cobrint-les amb aigua i deixant que les impureses més denses quedin sota.
  4. S’assequen les peces i es centrifuguen, eliminant impureses.
  5. S’homogeneïtza amb un procés mecànic per aconseguir un color i textura uniforme.

En el cas de el paper i cartró:

  1. Es plastifica el paper afegint dissolvents perquè les fibres se separin.
  2. Es separa de totes les impureses.
  3. Es centrifuga la barreja perquè els materials se separin segons la seva densitat.
  4. Es renta i s’elimina la tinta.
  5. Es blanqueja amb peròxid d’hidrogen o hidrosulfit de sodi.

 

Què volem incentivar des de IVS Iberica?

El nostre objectiu és promoure la correcta utilització de les papereres en els espais Break, proporcionant els contenidors necessaris per a la recollida del plàstic, paper i residus orgànics. Cada usuari ha de dipositar el residu corresponent al contenidor adequat, donant així la possibilitat d’una nova vida als residu

 

Què SI cal dipositar en el contenidor del plàstic?

Llaunes, brics i envasos de plàstic.

Què NO podem dipositar en el contenidor del plàstic?

Cartró o altres objectes que no siguin envasos.

Què SI cal dipositar en el contenidor de paper i cartró?

Tots els envasos de cartró que fem servir i que es poden reciclar com caixes, folis, revistes i bosses de paper.

Què NO podem dipositar al contenidor de paper i cartró?

Alumini, tovallons i mocadors de paper bruts, cartró i paper tacat de greix o oli.

Què SI cal dipositar en el contenidor dels residus orgànics?

Tots els residus biodegradables d’aliments, marro de cafè, restes d’infusions, etc.

Què NO hem de dipositar en el contenidor dels residus orgànics?

Els residus que no siguin biodegradables ni orgànics.

 Ajuda’ns a seguir amb el cercle

Si estàs llegint aquest article, ja siguis client o usuari final, t’animem a que ens ajudis a mantenir l’economia circular. Promovent un bon ús dels nostres espais per als teus pauses i dipositant els residus de plàstic, paper o orgànics al contenidor adequat.

Perquè cada vegada que un residu acaba al contenidor equivocat, el procés s’atura. Junts, aconseguirem contribuir a un món més eficient amb l’ús dels nostres recursos.

Fonts de l’article:

https://economiacircular.org/

https://ecoembesdudasreciclaje.es/

Contacta amb nosaltres  o truca’ns a el telèfon gratuït 900.202.244.

2021-05-20T12:52:57+02:00 2 novembre 2020|